Principper for bæredygtighed for De Kreatives Kontor

” … en brug af jordens resurser, der skaber balance mellem udnyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger vores livsgrundlag. En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres”.

Brundtlandrapporten, 1987

Citatet her ovenfor er fra Brundtlandrapporten fra 1987. Den var visionær og har på flere måder banet vejen for FN’s 17 verdensmål.

 

I De Kreatives Kontor er vi ikke i tvivl om, at vi alle har et ansvar for at handle bæredygtigt – både for vores egen skyld og for de fremtidige generationer. Det er i sidste ende et moralsk ansvar, fordi alle andre mennesker på denne jord også er berørt af vores handlinger. Det har klimaforandringerne om noget vist os. Men bæredygtighed handler ikke kun om klima og miljø. Det handler også om økonomi og om fællesskabet – det sociale område. Det handler om respekten for hinanden og om det gode liv – for os alle sammen.

 

Det handler i bund og grund om at passe godt på hinanden og vores planet, så vores kommende generationer også kan leve på den.

BÆREDYGTIGHED OG ANSVARLIGHED

Bæredygtighed er ikke bare en trend, men en nødvendighed for enhver organisation, der ønsker at være relevant og ansvarlig i fremtiden.

 

Bæredygtighed handler om at agere forsvarligt. Det handler for os i De Kreatives Kontor om at kigge på “det store billede”.

 

Vi er en del af en større helhed med alt, hvad vi laver. Vores handlinger og vores produktioner har betydning for andre mennesker – både direkte og indirekte. Det bliver vi nødt til at have med i vores overvejelser, når vi agerer som professionelle i vores kunstneriske og kreative virke.

 

Ansvarlighed handler om at agere under hensyntagen til andre, der bliver berørt af vores handlinger. Det er ikke kun fremtidige generationer, der bliver berørt, men også de sammenhænge, som vi er en del af nu og hér.

 

Vi kan fuldt ud tilslutte os FN’s 17 verdensmål, som vi mener, at vi har en forpligtelse til at bidrage til at arbejde for. Ikke fordi vi har skrevet under på dem i Danmark, men fordi de er vigtige for, at vi både nu og i fremtiden har et samfund, hvor vi kan tilbyde de bedst mulige betingelser for os selv og vores kommende generationer.

 

Vi vil bestræbe os på at efterkomme dem og arbejde for dem i vores professionelle virke i alle de projekter, som vi deltager i.

3 områder for bæredygtighed

Når vi fokuserer på, hvad bæredygtighed mere præcist er for os, så har vi inddelt den i tre områder.

Figur der illustrerer de tre områder for Bæredygtighed

De er dybt vævet sammen og har betydning for hinanden. Klimaet har stor betydning for selve vores eksistens og på den måde både det sociale- og det økonomiske område. På samme måde har økonomien betydning for både klimaet og vores sociale liv og sidstnævnte har betydning for de mulighedsbetingelser vi har for at agere ansvarligt både økonomisk og mhp. miljøet.

 

GENERELT

 • Alle projekter skal tage stilling til disse principper

 • Projektbeskrivelser skal indeholde egne beskrivelser om bæredygtighed eller referere til disse.

 • Alle evalueringer og afrapporteringer skal ligeledes indeholde disse overvejelser

 • Vi vil som organisation opfordre til at være fleksible og innovative mhp. på nye bæredygtige tiltag.

 • Vi vil skabe et miljø, hvor medarbejdere kan komme med nye idéer og løsninger.

 • Vil vil være åbne for at tilpasse os ændrede behov og teknologiske fremskridt.

 • Kunsten er ikke løsningen i sig selv, men den kan være en drivkraft for positive forandringer. Vi bør alle overveje hvordan?

 
MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

I denne sammenhæng dækker begrebet miljø også over hensynet til klimaet. Det behøver næppe en nærmere introduktion, hvor vigtigt det er, at vi tænker på naturen og klimaet og handler miljømæssigt forsvarligt.

 

Vi skal arbejde for at reducere vores klimaaftryk mest muligt. Eksempler på indsatsområder kunne være:

 • Produktioner sættes så vidt muligt op i samarbejde med lokale.

 • Ved brug af eksterne teknikere, så skal lokale prioriteres. Hvis det ikke er muligt, så må afstanden have betydning for udvælgelsen af samarbejdspartnere.

 • Hvis der skal bruges lys i produktionen, så SKAL det være LED-lys.

 • Generelt skal energieffektivt udstyr prioriteres.

 • Indkøb skal være ansvarlige og under hensyn til miljø og klimaaftryk

 • Begræns kød

 • I forbindelse med indkøb til catering (mad, drikke og service) så vil ALLE indkøb prioriteres at være økologisk (Svanemærket eller EU-mærket), bionedbrydeligt og/eller genbrugeligt.

 • Alt indkøb foretages lokalt. Der vil blive prioriteret lokalt producerede varer.

 • Så vidt muligt samkørsel, når der skal arrangeres transport.

 • Mest muligt genbrug

 • Undgå plastik

 • Brug generelt bæredygtige materialer

 

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Det sociale handler om fællesskabet og det gode liv for alle mennesker.

 

Eksempler og arbejdsområder kunne være:

 • Vi overvejer, hvordan vi kan arbejde med inklusion af minoritetsgrupper

 • Vi arbejder for ligestilling mellem kønnene

 • Vi vil så vidt muligt fremme mangfoldighed og inklusion på vores arbejdsplads.

 • Vi er bevidste om, at vores handlinger har betydning for andre mennesker.

 • Vi vil bestræbe os på ikke at diskriminere andre mennesker (hudfarve, kultur, etnicitet, religion, sexualitet, køn eller andet)

 • Vi handler ikke steder, hvor vi ved, at de ikke behandler deres medarbejdere ordentligt.


ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Det handler om at sikre en sund og stabil økonomi på lang sigt. Det indebærer at finde en balance mellem at opfylde de nuværende behov og sikre, at der er ressourcer tilgængelige for fremtidige generationer.

 

Vi mener ikke, at paradigmet om uendelig vækst er bæredygtigt på sigt. Jorden har ikke uendelige ressourcer, så vi må tænke alternativt og måske tænke vækst som andet end at have flere penge mellem hænderne. Uligheden i verden er et kæmpe problem, der har betydning for både klimaet og folks velbefindende. Så det er en del af problemet.

 

Vi bliver derfor nødt til at gentænke økonomien og den rolle, den har i vores samfund. Det er ikke noget vi alene kan ændre på, men vi kan overveje, hvordan vi vil handle og være vores individuelle ansvar bevidst. Vi er i De Kreatives Kontor både forbrugere og producenter, som FN’s 12. verdensmål beskriver, og vi må gøre hvad vi kan for at genbruge og styrke den cirkulære økonomi.

 

Eksempler og fokusområder kunne være:

 • Ansvarlige indkøb, vi vælger vores leverandører med omhu

 • Vi prioriterer samarbejdspartnere, der også værdsætter bæredygtighed.

 • Vi støtter lokale leverandører.

 • Vi prioriterer produkter og tjenester med lav miljøpåvirkning

 • Vi handler grønt

 • Vi genbruger mest muligt

 • Vi vil prioritere at støtte kunstnere og kreative, der arbejder med bæredygtige temaer.

 

Peter Holten
De Kreatives Kontor
Sidst revideret d. 10. februar 2024

 

Download pdf-version here: