De Kreatives Kontors politik for behandling af personlige data

I De Kreatives Kontor indsamler og håndterer vi i begrænset omfang personlige data. I forbindelse med Persondataforordningen fra EU (GDPR) skal vi gøre opmærksom på, at vi kun indsamler de nødvendige og relevante data for at håndtere din aktivitet og tilknytning til DKK.

Vi bevarer kun dine data, så længe det giver mening for din tilknytning, samarbejde og dine aktiviteter i forhold til os. Du kan til enhver tid bede om at få dine data udleveret, opdateret og slettet. Se mere nedenfor under rettigheder.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige er:

De Kreatives Kontor v./Peter Holten
Nørre Allé 7, 2. sal
2200 København N.

Yderligere kontaktoplysninger under “kontakt”.

Formålet med behandlingen og kategorier af personoplysninger

Vi indsamler primært kontaktoplysninger på de folk, der er tilknyttet DKK. Vi indsamler kun de nødvendige data for at kunne levere de ydelser til dig, som vi har aftalt. Vi indsamler og håndterer kun i meget begrænset omfang personfølsomme oplysninger, og det er begrænset til ansatte og praktikanter.

Nyhedsbreve og opdateringer om foreningens virke skér via de sociale medier (primært Facebook).

DKK’s brugere og kunder bliver kun registreret med nødvendige oplysninger for at kunne levere de aftalte ydelser eller det nødvendige samarbejde.

Opbevaring af personoplysninger

Vi arbejder på en politik for informationssikkerhed (i henhold til anbefalingerne i ISO 27001 standarden – herunder anneks A), som sammen med persondatapolitikken, vil blive tilgængelig på vores hjemmeside.

Vores data opbevares på nettet hos vores samarbejdspartnere. Vi har indhentet databehandleraftaler fra alle parter for at sikre os, at også de efterlever EU’s persondataforordning.

I det omfang, vi har persondata på eksterne fysiske backupløsninger, så vil disse være krypteret efter gældende standarder. Dette gælder også de computere, der bruges til at tilgå disse data.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysningerne om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Nedenstående rettigheder er stort set som foreskrevet af Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til, og kan til enhver tid, få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret/behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet alle personoplysninger, som vi har om dig. Dog skal vi gøre opmærksom på, at det i enkelte tilfælde kan betyde, at vi ikke kan levere de ydelser til dig, som vi har aftalt.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klager og indsigelsesret

Skulle du i forbindelse med vores behandling af dine data have behov for at klage eller gøre indsigelser, vil vi opfordre til, at du kontakter os først. Du har som udgangspunkt mulighed for at klage eller gøre indsigelser til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

Retten til at trække samtykke tilbage

I det omfang, at du har givet dit samtykke i forbindelse med vores registrering og behandling af oplysningerne om dig, skal vi gøre opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dette samtykke tilbage,  hvis du mener, at dine data ikke længere forfølger et nødvendigt formål. Det gør du ved at kontakte os via ovenstående adresse. Opdaterede telefonnumre og mails kan du også finde på vores hjemmeside www.dekreativeskontor.dk.