Vilkårene som freelance kunstner i Danmark

Livet som kunstner og kreativ i Danmark kan være et liv med frihed og fleksibilitet og mange oplevelser, som man som almindelig lønmodtager ofte ikke er forundt. Men det er, som oftest, også et slidsomt liv og et liv forbundet med mange udfordringer med en løn, der ligger langt under gennemsnittet for resten af befolkningen. Og det er et liv, hvor man ikke nyder godt af den samme sikkerhed på arbejdsmarkedet, som almindelige lønmodtagere gør.

De Kreatives Kontors principper for bæredygtighed

” … en brug af jordens resurser, der skaber balance mellem udnyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger vores livsgrundlag. En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende
behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres”. Brundtlandrapporten, 1987

Fundraising - hvem, hvad, hvor og hvordan?

Mange kreative projekter bliver realiseret med støtte fra offentlige puljer og private fonde. Og endnu flere projekter bliver enten ikke til noget, fordi de ikke opnår den nødvendige finansiering, eller fordi det er vanskeligt at overskue, hvordan man kommer i gang med at skaffe penge til sit projekt. Det kan være en jungle at finde rundt i, og denne vejledning er tænkt som en hjælp til dem, der har idéerne, som er klar til at blive realiseret.