Projektudvikling og -design

Én af forudsætningerne for et vellykket projekt er en ordentlig forberedelse. Det handler både om at få sat nogle realistiske og klare mål for projektet samt at få planlagt forløbet frem mod realiseringen af disse mål. Idéerne skal udvikles og konkretiseres, og der skal lægges en plan for den kommende proces.

Desværre er der for mange, der springer for let hen over planlægningen. Jo flere I er om projektet, desto vigtigere er det at komme godt fra start, hvor alle parter er klar over, hvordan vejen ser ud hen imod realiseringen af projektet.

De Kreatives Kontor kan hjælpe dig med at udvikle og designe dit projekt.

Light bulb with ideas
Lommeregner

Budget og finansiering

Budgettet hjælper dig med at skabe det nødvendige overblik. Afhængig af projektets størrelse så kan det for mange være en stor opgave. Der er mange ting at tage højde for, men et realistisk budget er en nødvendig forudsætning for senere at kunne søge om penge til projektet.

Derudover hjælper det dig med at få sat pris på dit og de andre deltageres arbejde. Der er for mange kunstnere, der ender med ikke selv at få noget for deres arbejde, fordi budgetarbejdet ikke har været godt nok.

Administration

I De Kreatives Kontors administrationsafdeling kan vi hjælpe dig med alt det administrative. Vi kan lave kontrakter, fakturere kunderne, hjælpe dig med at holde styr på regnskaberne, stå for fondsmidler og generelt sikre, at der er styr på papirarbejdet og økonomien.

Du bliver ansat som projektleder på dine egne projekter, uanset om du skal spille en koncert, afholde et event eller stå for en længerevarende produktion.

Du har derfor muligheden for at få udbetalt din løn som almindelig A-indkomst.

Billede af person, der administrerer
Billede af en hånd med nogle mønter, der vokser en plante op imellem mønterne.

Fundraising

Er du i gang med at skabe dit eget projekt, så er du måske én af de mange, der er afhængig af den eksterne finansiering. Der er mange projekter, der i “lille Danmark” ikke har publikum nok til at overleve på egen hånd.

Det har vi en del erfaring med i De Kreatives Kontor. Det kan forekomme som en større videnskab, og erfaring gør det unægtelig nemmere, men har du en god idé, så er der også mulighed for at skaffe finansiering. Der er mange gode tips og mange faldgruber. Det er vigtigt, at du/I griber det rigtigt an, har god tid og kommer godt fra start.

Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig. Download vores vejledning og meld dig evt. til et kursus. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor vi ofte sender deadlines på kommende puljer og fonde, der kan søges.

Publikumsudvikling og Målgrupper

Publikumsudvikling er et relativt nyt begreb, der dækker over de relationer og det kendskab, som kunstnere, kulturinstitutioner og kulturaktører har til deres publikum. Det handler om at forstå, hvem du kommunikerer med (og ikke kommunikerer med), og hvordan kulturprojekter, samfundet og de potentielle publikummer relaterer til hinanden.

For dit kulturprojekt kan disse overvejelser få betydning for, hvordan du skal forme og skrue dit projekt sammen. Grundige overvejelser over, hvem dine potentielle målgrupper kunne være, har ligeledes betydning for, hvordan du skal kommunikere med dem. 

Publikum til forestilling
Kvinde der skriger en mand i hovedet.

PR, Kommunikation og SoMe

I forlængelse af analysen af hvem jeres målgrupper er og kunne være, så er det næste spørgsmål naturligvis, hvordan du/I skal kommunikere med dem. Det kan være, at I arbejder med flere segmenter i målgruppen, og desto vigtigere er det, at I overvejer hvordan, hvornår og via hvilke kanaler, der skal kommunikeres.

Plakater på busser og stoppesteder er dyre, men der er billigere løsninger. De fleste af os er på de sociale medier, og en kommunikationsplan kan gøre en væsentlig forskel for, hvor mange publikummer dit projekt når ud til.

Coaching

Coaching er et tilbud, hvor vi følger dig og dit projekt og mødes med jævne mellemrum for at sikre fremdriften og bæredygtigheden i projektet.

Alle projekter vil som regel få behov for at tage stilling til mange af de samme ting under både udviklingen, planlægningen og gennemførelsen af projektet. Emnerne kan omhandle:

 • Idéudvikling
 • Projektbeskrivelsen
 • Definition af målgrupperne
 • Partnerskaber
 • Budgetter
 • Finansiering/fundraising
 • PR- og kommunikation
 • Produktionsplanlægning
 • Kontrakter
 • Fakturering
 • Økonomistyring
 • og meget mere
Boy showing girl karate
Kvinde sidder i sofa og tager noter

Projektledelse

Projektledelse er flere ting, men handler blandt andet om at sikre sig, at projektet går efter planen og bliver gennemført på bedst mulig vis. En god hjælp til at styre projektet er beherskelsen af de rigtige værktøjer – både hard’n’ soft skills. Men jo flere deltagere og partnere, der er, desto større krav stilles der også til at kunne koordinere, strukturere, lede, netværke, følge op, vise vej, skabe de rigtige narrativer og generelt sikre sig, at projektet bevæger sig i den rigtige retning og overholder en evt. tidsplan.

De færreste (læs ingen) er gode til det hele, og det er altid en fordel at have nogen at dele arbejdet og udfordringerne med.

De Kreatives Kontor kan være din sparringspartner, din coach, og du kan få kursus i mange af de værktøjer og skills, der er vigtige for en god projektleder i ikke mindst den kreative  verden.